logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

czwartek, 21 lipca 2016

Zamkowe kafle piecowe

Zeszłoroczne badania archeologiczne przyniosły plon w postaci pięknych kafli piecowych o tak zwanych komorach zamkniętych (komora kafla zwrócona do wnętrza pieca). Zdeponowano je w jednym miejscu. Piec z nich zbudowany funkcjonował w budynku, którego pozostałości zostały odnalezione na międzymurzu północnym. 


Kafle piecowe wydobyte w czasie badań archeologicznych z 2015 roku, fot. A. Gołembnik
Na kaflach z Rezydencji Biskupów Warmińskich zastosowano ornament maswerkowy. Lica artefaktów posiadają nisze o różnokształtnie formowanym szczycie (różne formy ostrołukowych i owalnych zwieńczeń). Największe egzemplarze posiadają dwa takie otwory rozdzielone smukłą kolumienką. Całość ornamentu uzupełniona jest rytymi, regularnymi pasmami. Wśród wydobytych  zabytków na szczególne wyróżnienie zasługuje  kafel zdobiony  na obrzeżu łacińską sentencją (próby jej odczytania są w toku).  Kafle pokryte są różnobarwnym szkliwem (żółtym, pomarańczowym, fioletowym, zielonym). Piec z nich zbudowany był cylindryczny. Jego zasadniczy trzon utworzono z różnokolorowych, ustawionych obok siebie kafli z kolumienką i bez. Podstawę tworzył rząd kafli z otworem w komorze. Najwyższy rząd utworzono z kafli z  sentencją łacińską. Tak zbudowany piec mienił się różnymi kolorami (od pomarańczowego w podstawie, żółto-fioletowego w nadbudowie środkowej i ciemnozielonego na szczycie).

Poniżej parę analogicznych kafli piecowych  pochodzących z Europy zachodniej (źródło: http://www.zdunskieopowiesci.pl).






Analogie do kafli piecowych wydobytych w trakcie badań archeologicznych z 2015 roku

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza