logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

środa, 12 października 2016

Kalendarium wydarzeń w muzeum Warmińskim - rok 1974

Na podstawie lektury artykułów z Gazety Olsztyńskiej sporządziłem spis wydarzeń jakie odbyły się w lidzbarskim muzeum w poszczególnych latach. Na początek rok 1974. W tym czasie dyrektorem Muzeum Mazurskiego był Władysław Ogrodziński a kierownikiem Muzeum Warmińskiego Edward Radtke

Trzeciego maja otworzono wystawę pod tytułem "Nabytki dla zamku lidzbarskiego w latach 1973-1974". Na ten cel zaadaptowano zbrojownię. 

W czerwcu otworzono kolejne dwie wystawy: "Mazurska rzeźba ludowa" (wielki refektarz) oraz "Kopernik w filatelistyce" (brak informacji o sali). 

W lipcu odbyły się dwa widowiska muzyczne: koncert kameralny w wykonaniu "Krakowskiego Tria Stroikowego" i "Kwartetu Poznańskiego" w ramach Międzynarodowego obozu muzycznego "Jeunesses Musicales" (11 lipca) oraz trzyczęściowy spektakl: koncert chorału gregoriańskiego, muzyka klasyczna- Bach, Haendl oraz opera Mozarta "Bastien e Bastienne" (16 lipca). Imprezy odbywały się w różnych miejscach naszego zamku. Wykorzystano dziedziniec, krużganki, kaplicę oraz wielki refektarz. W lipcu muzeum odwiedziło około 11 tysięcy turystów.
 
W okresie pażdziernik-grudzień odbyło się pięć spotkań zamkowych o różnorodnej tematyce. Czasem łączono je z muzycznymi koncertami Odbywały się one nieregularnie zawsze w kaplicy zamkowej o godzinie 18.
  poniedziałek, 15 sierpnia 2016

  System hypocaustum w lidzbarskim zamku

  W lidzbarskim zamku stosowano wiele systemów grzewczych. Do tej pory żaden nie doczekał się opracowania. Zwłaszcza okres najwcześniejszy (XV wiek) wydaje się szczególnie ciekawy.

  Relikty ceglanego pieca (XIV-XV wiek) były badane podczas zeszłorocznych badań archeologicznych. Czy było to urządzenie użytkowane w zamkowym systemie hypocaustum ?    Relikty pieca w południowej piwnicy lidzbarskiego zamku, fot. A. Gołebnik

  Na potrzeby tego wpisu załóżmy, że tak. Piec pełnił  funkcję komory paleniskowej. Nad nią znajdował się ruszt. Na nim układano stos kamieni. Nagrzane w komorze powietrze oddawało część ciepła kamieniom i gromadziło się w górnej części pomieszczenia, już na tym etapie ocieplając podłogę znajdującej się wyżej komnaty. Zwiększenie efektywności grzewczej osiągano poprzez otwory w podłodze, odsłaniane w razie potrzeby.  Lokalizacja pieca wskazuje, że pomieszczeniem ogrzewanym w ten sposób była tak zwana sala obrad.

  Czy tak było ? Odpowiedź na to pytanie wymaga dalszych badań. 
  czwartek, 21 lipca 2016

  Zamkowe kafle piecowe

  Zeszłoroczne badania archeologiczne przyniosły plon w postaci pięknych kafli piecowych o tak zwanych komorach zamkniętych (komora kafla zwrócona do wnętrza pieca). Zdeponowano je w jednym miejscu. Piec z nich zbudowany funkcjonował w budynku, którego pozostałości zostały odnalezione na międzymurzu północnym. 


  Kafle piecowe wydobyte w czasie badań archeologicznych z 2015 roku, fot. A. Gołembnik
  Na kaflach z Rezydencji Biskupów Warmińskich zastosowano ornament maswerkowy. Lica artefaktów posiadają nisze o różnokształtnie formowanym szczycie (różne formy ostrołukowych i owalnych zwieńczeń). Największe egzemplarze posiadają dwa takie otwory rozdzielone smukłą kolumienką. Całość ornamentu uzupełniona jest rytymi, regularnymi pasmami. Wśród wydobytych  zabytków na szczególne wyróżnienie zasługuje  kafel zdobiony  na obrzeżu łacińską sentencją (próby jej odczytania są w toku).  Kafle pokryte są różnobarwnym szkliwem (żółtym, pomarańczowym, fioletowym, zielonym). Piec z nich zbudowany był cylindryczny. Jego zasadniczy trzon utworzono z różnokolorowych, ustawionych obok siebie kafli z kolumienką i bez. Podstawę tworzył rząd kafli z otworem w komorze. Najwyższy rząd utworzono z kafli z  sentencją łacińską. Tak zbudowany piec mienił się różnymi kolorami (od pomarańczowego w podstawie, żółto-fioletowego w nadbudowie środkowej i ciemnozielonego na szczycie).

  Poniżej parę analogicznych kafli piecowych  pochodzących z Europy zachodniej (źródło: http://www.zdunskieopowiesci.pl).


  Analogie do kafli piecowych wydobytych w trakcie badań archeologicznych z 2015 roku

  niedziela, 10 lipca 2016

  Historia odkopana - tajemnicze pozostałości zamkowych budowli

  Rozpoczynam cykl wpisów, w których prezentuje zamkowe konstrukcje odsłonięte podczas badań archeologicznych. Dzisiaj  najstarsza z nich – bruk zbudowany po 1330 roku. 

    
  Opisywany w artykule kamienny bruk skonstruowany około 1330 roku

  Parę liczb dla orientacji. Strop konstrukcji znajdował się na 60,50 m. Obecny poziom gruntu to 63,50 (jest to poziom średniowiecznej niwelacji). Jest to różnica 3 m. Tyle ziemi "narosło" od czasów położenia bruku. Sama konstrukcja nie wyróżniała się niczym szczególnym - ot regularne ułożone kamyki jeden obok drugiego. Istotne i ciekawe było to gdzie ona wystąpiła – czyli pod średniowieczną warstwą niwelacyjną związaną z budową zamku i nad warstwą calcową. Z tego jak i też paru innych przesłanek (na przykład obecności ceglanego rumoszu) można było wyciągnąć parę wniosków. Oto one:

  • bruk jest najstarszym śladem obecności człowieka na obszarze międzymurza północnego
  • Funkcjonował w okresie budowy zamku (?). Po jej zakończeniu został zasypany warstwą niwelacyjnego piasku.
  • Powstał w okresie, w którym funkcjonowało już biskupstwo warmińskie na co wskazuje obecność rumoszu ceglanego oraz fragmenty naczyniowej ceramiki redukcyjnej występującej wokół niego

  Powyższe wnioski zostały potwierdzone badaniami w wykopie 6 sektora C. Odsłonięto tam dalsze partie bruku – zachowanego w doskonałym stanie i dodatkowo wzmocnionego belkami, które dawały nadzieje na dokładne datowanie. W tym wykopie konstrukcja prezentowała się już znacznie okazalej. Przede wszystkim zwraca uwagę szerokość bruku – z pewnością mógł się nim poruszać konny wóz. Bardzo możliwe, że równocześnie mogły korzystać z bruku dwa zaprzęgi. Ten drugi trakt został zniszczony w późniejszym okresie. Jego pozostałością były liczne drobne kamyki obecne w wschodniej partii wykopu.

  Skąd i dokąd biegła konstrukcja ? Tego możemy się jedynie domyślać. Jedna z interpretacji łączy bruk z pracami przygotowawczymi pod budowę zamku. Główną ich częścią było zgromadzenie odpowiedniej ilości materiału budowlanego. Na teren budowy dostarczono go najpewniej drogą wodną – rzeką Łyną. Gdzieś u jej prawego brzegu musiało funkcjonować miejsce wyładunku. Być może początek bruku znajdował się właśnie przy nim ? Wykorzystując wozy, międzymurzem zachodnim, transportowano przywiezione materiały na miejsce planowanej budowy.

  Inna hipoteza łączy konstrukcję z domniemanym pruskim gródkiem mającym funkcjonować u zbiegu rzek Łyny i Symsarny. Być może bruk prowadził do bramy wejściowej budowli. Do mnie ta interpretacja nie trafia i przychylam się do tej przedstawionej powyżej.

  Czerwonym kolorem zaznaczono miejsca z pozostałościami bruku


  piątek, 24 czerwca 2016

  Wielki refektarz cz.2

  Kontynuujemy temat wielkiego refektarza. Tym razem opiszę (wykorzystując artykuł C. Steinbrechta) malowidła zdobiące ściany i sklepienia pomieszczenia. Weryfikację informacji zawartych w artykule niemieckiego konserwatora przedstawię w kolejnej notce.

  Jak pisałem w poprzedniej części po wybudowaniu hali pomieszczenie podzielono na trzy części. Ściany oraz sufit pokryto jednolitym, drobnoziarnistym, szarym tynkiem. Na nim wykonano pierwszą dekorację malarską (datowaną na koniec wieku XIV). Składała się ona z małych, zielonych i czerwonych kafli, ożywionych ręcznie wymalowanymi pędami liści. Na sklepieniu zastosowano kolor zielony oraz czerwień, a pola międzyżebrowe pokryto błękitem. Analogie do opisanej dekoracji konserwator odnajduje w sztuce włoskiej (podobny wzór kaflowy widział podczas zwiedzania ruin zamku Sabionara koło Ali). W tym samym czasie powstało malowidło przedstawiające koronację Maryi znajdujące się na południowej ścianie komnaty.

  Kolejne warstwy malarskie wykonano w okresie baroku (w czasach biskupa Rudnickiego). Wykonano je na ścianach i sklepieniach partii pomieszczenia obejmującej drugie i trzecie przęsło. Jak pisze Steinbrecht w tym okresie funkcjonował tam refektarz. Dekorację tworzyły różnorakie ornamenty obejmujące między innymi: krajobrazy, palmety, czarne latorośle oraz kunsztowne napisy w żółtym obramieniu.

  W okresie rządów biskupa Radziejowskiego podjęto decyzję o stworzeniu w wielkim refektarzu galerii biskupów. Po tej realizacji zachowały się (widoczne i dzisiaj) herby biskupów z numeracją i sentencją pochwalną. Pod tymi malowidłami umieszczono olejne portrety biskupów (miejsce przechowywania – Frombork (?). Warto dodać, że opisany wyżej zespół herbów powstał na białym tynku. Został on położony przynajmniej na ścianie zachodniej (trzy przęsła od strony południowej) komnaty, zasłaniając tym samym wcześniejsze realizacje malarskie (z późnego średniowiecza i okresu baroku). W tymże okresie miał powstać także nowy wystrój malarski obejmujący czwarte przęsło pomieszczenia. Pokryto je kolorem purpurowo-czerwonym z wykorzystaniem motywu latorośli.

  Kolejne herby domalowano w okresie rządów biskupa Grabowskiego. Według Steinbrechta ujednolicono w tym okresie wystrój malarski południowej i środkowej partii wielkiego refektarza stosując w tym celu kolor purpurowy. Już w czasach opisywanych przez badacza (początek wieku XX) z realizacji tej pozostało niewiele.

  Biskup Krasicki nakazał wykonać (na tarczach łukowych pomieszczenia) szaro-zielonobrązowe pejzaże (usunięte w 1903 roku). Wykonano je na białych tynkach, które położono na wszystkich (poza północną partią) ścianach wielkiego refektarza.

  Kończąc te rozważania trzeba wspomnieć o późniejszych działaniach konserwatorskich z lat trzydziestych XX wieku. W dużym stopniu zatarły one pozostałości malowideł, które widoczne były jeszcze w okresie opisywanym przez Steinbrechta.

  czwartek, 9 czerwca 2016

  Dzień dziecka na lidzbarskim zamku

  W dzisiejszej notce fotorelacja z dnia dziecka - imprezy, która dostarczyła wiele radości uczestnikom i  organizatorom całego przedsięwzięcia 

  Szczęśliwa eksploratorka krużgankowych poddaszy

  Jakież to widok tak zafascynował uczestników ?

  Jak widać wszem i wobec nie brakowało powodów do śmiechu

   Pełni skupienia uczestnicy szukają rozwiązania zagadki

  Wszystko gotowe do twórczego aktu 

  W malowaniu aktywnie pomagali rodzice

  Akt twórczy w toku

  A oto efekty

   Autorzy przy swoich dziełach
  Kulminacja - loteria fantowa. Kto wygra główną nagrodę? 

  niedziela, 5 czerwca 2016

  Jak pozbywano się nieczystości z zamku w okresie funkcjonowania sierocińca

  Na międzymurzu zachodnim na styku z północno-zachodnim ryzalitem ściany zamku w roku 2015 odsłonięto relikty, do tej pory nieznanej, niewielkiej (powierzchnia 14,2 m2), prostokątnej budowli . Wykonana z dużą dbałością o szczegóły konstrukcja pełniła funkcję studzienki rewizyjnej umożliwiając kontrolę funkcjonowania systemu pozbywania się nieczystości z toalet i pryszniców sierocińca. Sanitariaty  ulokowano w zachodnim skrzydle zamku.

  relikty opisanego w notce budynku
  Odsłonięto cztery, pokryte tynkiem ściany oraz posadzkę piwnicy. Budynek był sklepiony.  Głównym elementem konstrukcji była ceglane, prostokątne studzienki usytuowane w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku budowli. Obudowywały one biegnącą w poprzek konstrukcji kanalizacyjną rurę odprowadzającą nieczystości z sanitariatów do Łyny. Przez prostokątny umieszczony w suficie studzienki otwór sprawdzano stan i przepustowość całego systemu. 

  Budowla była najprawdopodobniej przysypana ziemią i nie była widoczna na powierzchni. Do jej środka można było się dostać za pomocą aluminiowej drabinki umieszczonej na południowej ścianie budowli (została ona odnaleziona podczas wykopalisk). 

  Opisany powyżej element nowożytnego sytemu wodociągowego zamku może wydawać się rzeczą trywialną i nie wartą wzmianki. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od czasu powstania danej konstrukcji i pełnienia przez nią jedynie przyziemnych (usuwanie nieczystości) funkcji jest ona częścią historii obiektu. Dla ludzi z czasów średniowiecza zamkowe gdaniska nie były niczym szczególnym. Dzisiaj wiemy, ze w wieżach toaletowych i kloakach można się spodziewać najciekawszych znalezisk. Eksploracja opisanej budowli nie przyniosła spektakularnych wyników. Jest ona "jedynie" kolejnym etapem w ewolucji jednej z dziedzin życia człowieka. Dziedziny może bardzo przyziemnej, ale jakże ważnej.