logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

środa, 2 listopada 2016

Relikty tajemniczej budowli na międzymurzu północnym

Na międzymurzu wschodnim podczas badań archeologicznych z 2015 roku odsłonięto tajemniczą konstrukcję. W toku analizy okazało się, że są to relikty nieopisanej w źródłach pisanych budowli. 

 Relikty opisywanej w tekście budowli (zarys obiektu zaznaczono niebieską linią, fot. A. Gołembnik
Z prostokątnej w kształcie konstrukcji dociągniętej do północnych i wschodnich murów obwodowych zamku przetrwał fundament oraz pozostałości ceglanych murów. Fundament został zbudowany w podobny sposób co fundamenty właściwego zamku. Stopę utworzono z dwóch niezwiązanych zaprawą warstw a resztę konstrukcji budowano już z wolnego dostępu. Całość wzmocniono wapienną zaprawą.

Budowla powstała w wieku piętnastym i funkcjonowała do końca wieku szesnastego. Wtedy została rozebrana a jej fundamenty posłużyły do budowy tak zwanego Pałacu Batorego (budowa 1589-1599). 

Bardzo ciekawie prezentują się artefakty wydobyte w trakcie eksploracji zasypiska tej budowli. Między innymi wydobyto unikatową bullę Marcina V oraz fragmenty, pięknych szesnastowiecznych kafli piecowych pochodzących z pieca funkcjonującego w opisywanej budowli (zabytki można zobaczyć w jednej z gablot wystawy o dziejach budowlanych zamku a szczegółowy opis kafli zamieściłem w jednym z poprzednich wpisów). 

Pozostaje pytanie jaka była funkcja opisywanej budowli. Być może w tym miejscu funkcjonowało zamkowe archiwum? Wyjaśniałoby to obecność bulli papieskiej w zasypisku budowli. Również piec wykonany z niezwykle ozdobnych kafli wskazuje na reprezentacyjne przeznaczenie komnat tej konstrukcji. Jak było w rzeczywistości ? – tego zapewne  nigdy się nie dowiemy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz