logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

piątek, 1 kwietnia 2016

Powitanie

Blog poświęcony jest konkretnej tematyce. Będę na nim zamieszczał wpisy dotyczące rezydencji biskupów warmińskich (archeologia, architektura) oraz związane z realizacją projektu "Konserwacja i restauracja czternastowiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap".

Faktyczne prace na obiekcie rozpoczęły się 18 listopada 2014 roku. Zostałem zatrudniony (przez firmę INCEDO3D Andrzeja Gołembnika) do nadzoru archeologicznego nad pracami budowlanymi. Praca ta była spełnieniem moich marzeń. Od 2011 kiedy to rozpocząłem swoją przygodę (przez kilka sezonów byłem zatrudniony jako przewodnik zamkowy) z rezydencją biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim moim marzeniem było uczestnictwo w ewentualnych badaniach archeologicznych tego założenia. A rozpoczynające się prace nie były byle jakimi badaniami. Miały one objąć (w kluczowych punktach) obszar wszystkich międzymurzy zamkowych oraz jedną z zamkowych piwnic. Miały zostać odkopane wszystkie pozostałości dawnych budowli (w tym pałac Batorego i wschodnia partia pałacu na parchamie). Wszystkie odkrycia miały być rejestrowane najnowocześniejszymi metodami dokumentacyjnymi (skan 3D, baza GIS, fotografia lotnicza), które mnie wykształconemu na klasycznych metodach (ołówek, kartka, niwelator) archeologowi nawet się nie śniły. Mój entuzjazm był ogromny. Spodziewałem się wielu fascynujących znalezisk i po części nadziej te się ziściły. Zostaną one przedstawione w późniejszych notkach.

Mam nadzieję, że wpisy te przyczynią się do popularyzacji najnowszych wyników badań rezydencji biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Wiedzy, która jeszcze parę lat temu była niedostępna.


 Początek prac - listopad 2014 - jak widać pogoda dopisała

 Międzymurze północne - listopad 2014, budowlane wykopy przy północnym skrzydle zamku
Międzymurze północne, 18 listopad 2014 - pierwsze odkrycie, strop kamiennego fundamentu przy północnym skrzydle zamku

            

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz