logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

piątek, 1 kwietnia 2016

Kafel garnkowy z badań archeologicznych w 2015 roku

Dzisiaj przedstawię jeden z artefaktów wydobytych w trakcie badań archeologicznych z 2015 roku. Jest to garnkowy kafel piecowy datowany na II połowę wieku XIV. Na początku trochę teorii. Określenie „garnkowy” kaflom stosowanym w późnym średniowieczu nadali archeolodzy zajmujący się tym zagadnieniem w XX wieku. Pojawiło się ona aby odróżnić je od stosowanych nieco później kafli miskowych. Jest to określenie czysto techniczne (garnkowy – średnica dna jest mniejsza od wysokości ścianek, miskowy – średnica dna jest większa od wysokości ścianek), jednakże dobrze oddaje sposób powstawania omawianych wyrobów. Piece bowiem w tym okresie od podstaw były tworzone przez rzemieślników zajmujących się jednocześnie produkcją garncarską. Zastosowane techniki były identyczne.

Omawiany artefakt wykonano metodą ślizgowo-taśmową (formowane z gliny taśmy doklejone jedna nad drugą) i wypalono w atmosferze utleniającej, w końcowej fazie uszczelniono piec odcinając dopływ powietrza. Dzięki temu nadano wyrobowi kolor charakterystyczny dla redukcyjnej, późnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej. Był to zapewne piec cylindryczny należący do typu tak zwanych nie akumulujących. Tego typu obiekty szybko się nagrzewały, ale ich wadą było to, że po wygaszeniu paleniska w krótkim czasie stygły. Aby zapewnić ciepła wymagały stałego dostarczania paliwa (drewna) co było kosztowne i pracochłonne. Problem ten rozwiązano poprzez zastosowanie tak zwanych płytowych kafli piecowych (pojawiły się w II połowie XV wieku i w XVII wieku całkowicie zastąpiły wcześniejsze rozwiązania). Ciepło produkowane w tego typu piecach utrzymywało się jeszcze długo po wygaszeniu paleniska.
 
Charakterystycznym elementem kafli garnkowych było posiadanie tak zwanych komór otwartych, czyli zwróconych ściankami na zewnątrz. Dno kafla było słabo widoczne wobec tego trudno było na nim zastosować jakieś zdobienie. Najczęściej nie posiadały one dodatkowego ornamentu, czego przykładem jest prezentowany kafel.

 kafel garnkowy - widok z góry

kafel garnkowy - ściana boczna

tabelki dla dociekliwych z dokładnymi informacjami na tema kafla

typ
kształt otworu
kształt ścianki
wielkość kąta nachylenia
położenie punku X
wysokość
wymiary ścianki górnej
typ krawędzi
kafel garnkowy
kwadratowy
nie profilowana
10 stopni
połowa naczynia
125 mm
160 mm
krawędź zachylona, profilowana do wewnątrz

średnica
ślady na dnie
rodzaj gliny
domieszka
wypał
przełom
technika
żłobki
97 mm
Odcinanie drutem
żelazista
dość duże kamyki
utleniający
niejednolity z zewnątrz redukcja wewnątrz utleniający
ślizgowo - taśmowa
tak

szkliwienie
zdobienie
ślady gliny
okopcenia
uwagi
brak
brak
nie stwierdzono
słabe ślady przy dnie
znaleziony w warstwie budowlanej – zapewne fragmenty kafla trafiły tam przypadkowo

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz