logosy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

poniedziałek, 2 maja 2016

Nieznany epizod z dziejów zamku

Badania archeologiczne w roku 2015 obfitowały w wiele niespodzianek. Jedną z nich były szczątki ludzkie odsłonięte na międzymurzu wschodnim. Do odkrycia doszło przypadkowo. W trakcie wykonywania wkopu pod wentylacyjną rurę robotnicy odsłonili ludzką czaszkę (stało się to 8 grudnia 2014 roku około godziny 10). Prace zostały natychmiast przerwane.
Wstępna analiza piszącego niniejsze słowa pozwoliła sformułować wstępne wnioski. Oto one:
  • był to pochówek intencjonalny, czyli szczątki zostały złożone w sposób celowy
  • odsłonięto czaszkę oraz fragmenty żeber. Na szkielecie ułożone zostały kości nóg (kość piszczelowa, strzałkowa oraz rzepka). Kości nóg mogły należeć do kolejnego osobnika ułożonego na pierwszym.
  • szkielet zorientowany w kierunku  wschodnim został ułożony na lewym boku z czaszką skierowaną na południe 


 szczątki ludzkie w dniu odsłonięcia 8.12.2014
 
Wezwana policja zabrała czaszkę do dalszych badań. Wyniki analizy przeprowadzone w laboratorium kryminalistycznym datowały pochówek na początek wieku XX. Ostatecznie zdecydowano się powierzyć wyjaśnienie tajemnicy archeologom. Z powodu zimy ustalono, że do sprawy  powróci się sezonie wiosenno-letnim.
 
Jednakże wstępne, weryfikacyjne prace przeprowadzono pod koniec lutego 2015 roku. Pochówek został odsłonięty i wyeksplorowany przez archeologa Roberta Bartoszka. Według jego relacji:
  • odsłonięto osobnika dorosłego w układzie anatomicznym (szkielet niekompletny, brak kości piszczelowych i śródstopia). Czaszka uległa naruszeniu wskutek prowadzonych prac budowlanych. W okolicach szkieletu znaleziono dużą ilość zwierzęcych kości. Po doczyszczeniu planu ukazała się regularna jama grobowa o zarysie prostokątnym. Po zdjęciu pierwszego osobnika ukazały się kolejne szczątki, ułożone pod pierwszym.    efekty prac z końca lutego 2015 roku, fot. R. Bartoszek 
Kolejne prace (przeprowadzone w czerwcu 2015 roku) pozwoliły sformułować hipotezę co do przyczyny wykonania opisanych pochówków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz